Indien niet anders overeengekomen, direct bij aflevering netto contant, op rekening of door middel van doorlopende zakelijke automatische incasso.

Betaling per bank/giro netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

U kunt binnenkort ook met iDeal en Paypal betalen.

Indien om welke reden dan ook betaling niet binnen 30 dagen is geschied, wordt 2% rente per maand of gedeelte hiervan berekend.

Alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening koper.